Prednosti in slabosti brunarice

Prednosti in slabosti brunarice v primerjavi z zidano hišo

Prednosti

 • Hitra postavitev
  Hiša iz lesa je postavljena zgolj v nekaj tednih. Hitra postavitev in hitra vselitev pomenita prihranek na času in denarju.
 • Zdravo življenje
  Bivalna klima v brunarici je zaradi filtracijskih značilnosti lesa bolj zdrava od klime v zidanih objektih. Les vpija strupe iz ozračja.
 • Brunarica vedno lepo diši
  Les prav tako vpija neprijetne vonjave (lesena hiša vedno diši).
 • Lesene hiše se ne prašijo
  Les je naravni sovražnik prahu. Hiša iz lesa se ne praši, prah se ne poseda na lesene površine v hiši.
 • Cenejša renovacija po požaru
  Brunarice iz olupljenih debel so požarno primerljivo varne z zidanimi hišami, navkljub nasprotnem prepričanju mnogih. Vendar je hiše iz lesa po morebitnem požaru mogoče z relativno nizkimi stroški popolnoma renovirati, zidano hišo pa je po požaru potrebno podreti in na novo postaviti.
 • Odpornost na plesen
  Hiše iz lesa so bolj odporne na plesen kot zidane hiše. Les ima sposobnost del presežne vlage shraniti v svojih porah, medtem ko se v zidanih hišah ta vlaga takoj kondenzira nastenah in povzroča nastanek plesni.
 • Potresna varnost
  Brunarice so potresno precej varnejše od zidanih hiš, saj so lažje, lesena stena pa je tudi bolj elastična od zidane stene in odlično prenaša potresne sunke. Po potresu renovacija navadno ni potrebna.

Slabosti

 • Posedanje lesene hiše
  Hiše iz lesa se posedajo. Le najboljši tesarji oz. monterji lesenih hiš z veliko znanja o dinamiki izbranega lesa so sposobni sestaviti brunarico tako, da se minimalno in enakomerno poseda.
 • Cena hiše iz lesa
  Visokokakovostne brunarice iz debel uvoženega lesa, kot je kanadska cedra ali sibirski macesen, so praviloma veliko dražje od zidanih hiš primerljive kakovosti. Gost, kakovosten les je dražji od zidakov. Tudi tu velja pravilo – za zdravje je potrebno poseči globlje v žep. Medtem pa so brunarice iz domačega, lepljenega smrekovega lesa navadno cenejše od zidanih hiš pri tem pa nič manj zdrave od dražjega lesa iz uvoza.
 • Energijska učinkovitost
  Hiše iz olupljenih debel (brunarice brez vmesne izolacije) imajo v primerjavi z izoliranimi zidanimi hišami visoke toplotne izgube. Pri hišah iz lepljenega lesa in brunaricah z dodatno notranjo izolacijo sten je energetska učinkovitost primerljiva z zidanimi hišami. Brunarice z vmesno izolacijo so enakovredno energijsko učinkovite kot dobro izolirane zidane hiše.
 • Izpostavljenost škodljivcem
  Lesene hiše so rade tarča različnih lesojedih insektov in glodalcev, medtem ko je pri zidanih hišah bolj ali manj edina nevarnost plesnenje sten. Z ustrezno zaščito lesa se tem pojavom lahko učinkovito izognemo.
 • Vnetljivost
  Les je pač bolj gorljiv material od betona ali zidakov. Pri tem pa velja ponovno omeniti, da je pogašeno leseno hišo mogoče z relativno nizkimi stroški popolnoma renovirati, pogašeno zidano hišo pa moramo podreti in zgraditi novo.
 • Življenjska doba
  Lesene brunarice iz domačega smrekovega lesa imajo praviloma življenjsko dobo okoli 100 let. Zidane hiše lahko tudi brez posebnega vzdrževanja trajajo krepko čez 100 let. Brunarice iz masivnih debel gostejšega lesa (cedra, macesen,..) imajo življenjsko dobo primerljivo z zidanimi hišami vendar so veliko dražje od brunaric iz domače smreke.

Brunarice