Streha - opeka
Krovstvo! Informacije in nasveti!
Streha - pleh
Streha – najpomembnejši del hiše!

Krovstvo in tesarstvo – Top ponudniki in proizvajalci

Streha je zaključni del vsake hiše. Funkcija strehe je, da zgradbo ščiti pred zunanjimi vremenskimi vplivi, obenem pa mora zagotavljati toplotno in zvočno izolacijo. Seveda pa igra pomembno vlogo tudi njen estetski videz. Pri optimalni izdelavi strehe igra najpomembnejšo vlogo načrtovanje strehe. Zato moramo biti pazljivi pri izbiri ponudnika krovskih del.

zahtevajte ponudbo

Streha – najpomembnejši del hiše

Streha je najpomembnejši del hiše, saj zagotavlja zaščito pred vsemi zunanjimi dejavniki, kot so naprimer dež, sonce, veter, potres, hrup in temperaturne razlike. Seveda pa je pri izdelavi strehe pomembno upoštevati tudi notranje dejavnike, saj le tako lahko zagotovimo dolgotrajnost in ekonomičnost strehe.

Streha - zunanji vplivi
Krovstvo

Pravilno izdelana streha

S pravilno izdelano streho, zmanjšamo prehajanje toplote in vodne pare. Preprečiti moramo, prehajanje toplote iz notranjih prostorov ven. To bi namreč povzročilo povečanje toplotnih izgub in s tem višje stroške ogrevanja. Prav tako pa je poleti potrebno preprečiti vdiranje toplote v notranjost hiše.

Sestavni deli strehe

Streha je v osnovi sestavljena iz kritine, ki je najbolj izpostavljen del strehe in nosilne strešne konstrukcije. Med njima se nahaja izolacija, ki daje zaščito pred temperaturnimi in zvočnimi vplivi. Na notranji strani strehe so dodane še zaključne obloge, ki nudijo še dodatno izolacijo.

Če pogledamo bolj podrobno, je streha sestavljena iz naslednjih elementov:

  • Ostrešje (nosilna konstrukcija strehe)
  • Strešina (nagnjena ploskev strehe)
  • Sleme (najvišji del strehe, kjer se stikajo vse strešine)
  • Kap (najnižji del strehe)
  • Greben (presečišče dveh strešin, ki sega od slemena do kapu in poteka po zunanjem obodu strehe)
  • Globel oz. žlota (presečišče dveh strešin, katerih kapa se sečeta pod kotom, ki je večji od 180°)
  • Kritina (material za pokritje strehe)
  • Sekundarna kritina (rezervna kritina, ki se nahaja pod vidno kritino, ki onemogoča vdor vode v strešno konstrukcijo)
  • Zatrep (vertikalni zaključek strehe na čelni strani fasade)
  • Napušč (del strehe, ki poteka od zunanje stene zgradbe pa do roba strešne ploskve)
Kritina

Krovstvo in izbira kritine

Pri izbiri kritine moramo biti pozorni predvsem na to kakšna je trajnost kritine, odpornost, način vgrajevanja, možnost popravila, kakšen je naklon strehe (čim bolj je streha strma, tem hitreje steče voda z nje), podnebje, estetska merila (kritina, ki se najlepše vklopi v okolje). V Sloveniji je še vedno najbolj uporabljena opečna kritina.

Krovstvo in sekundarne kritine

Ker lahko vsaka kritina zamaka, se v strehe vgrajuje sekundarna kritina (vodotesna plast pod strešniki). Njihova naloga je, da odvajajo kondenzirano vodo na spodnji strani kritine, preprečujejo vdor vode in zraka v izolacijo, ter kontrolirajo prehod vlage in toplote.

Sekundarna kritina
Ostrešje

Ostrešja – Tesarstvo

Izdelava ostrešja spada pod področje tesarstva. Ostrešje je nosilna konstrukcija strehe. Najpogosteje se za izgradnjo ostrešja uporablja les (masivni ali lepljen), možna pa je izdelava tudi iz betona ali kovine (industrijski objekti). Najpogosteje se uporablja smrekov les, zaradi svoje celične in vlaknaste sestavine. Ostrešje mora biti tudi ustrezno dimenzionirano. Zdržati mora lastno težo, težo snega in obtežbo zaradi vetra. Povprečna vrednost teh obremenitev za običajno streho znaša okrog 260 kg na kvadratni meter.