Garancije pri gradnji brunarice

Vprašanje:

Ali lahko dobim garancijo, da:

  • je bil les sekan v zimskem času,
  • da znaša relativna vlažnost lesa manj kot 20%,
  • da je bil les sušen v sušilnici,
  • da je bil les ustezno zaščiten z naravnimi borovimi spojinami pred samo vgradnjo (preden je dosegel vlažnost pod 20%)
  • da je enakomerno posedanje brunarice zagotovljeno?

Kaj menite o parni zapori, ki je med lesenim
delom in izolacijo (kameno volno)? Je to v redu?

Kako se izogniti vsakršni obliki plesni v brunarici?

Alenka


Odgovor:

Spoštovani!

Veseli nas, da ste obiskali našo spletno stran in najlepša hvala za Vaša vprašanja. Z veseljem Vam odgovorimo. Načeloma lahko zahtevate pisno zagotovilo izvajalca, da je bil les sekan in obdelan v skladu z Vašimi pričakovanji. Kot kupcu stanovanjskega objekta Vam po zakonu pripadajo določene garancije na izvedena dela, kot je naprimer garancija za skrite napake, ki jo je mogoče uveljavljati v roku dveh let od prevzema objekta. V povezavi z garancijami v gradnji Vam priporočamo ogled naslednjega članka objavljenega v Financah dne 25.3.2009 : www.finance.si/242059/Nasvet-dneva-Garancija-za-skrite-napake-velja-dve-leti

Kljub temu Vam podajamo nekaj nasvetov, kako si lahko sami priskrbite odgovore na podane pomisleke.

Kako ugotoviti, ali gre za zimsko sečnjo ali ne?

Vizualno ni mogoče opaziti nobene razlike med lesom zimske in pomladanske sečnje. To je dejstvo. Pozimi se drevesa nahajajo v fazi mirovanja, rast je upočasnjena na minimum in raven vlage v deblu je nižja kot v toplejših letnih časih pospešene rasti. Torej drevje pozimi upočasni pretok drevesnih sokov, kar ima za posledico gostejši les (les vsebuje manj vlage) in pa znižano količino beljakovin in sladkorjev (takšen les je manj zanimiv za različne insekte). V kolikor bi torej hoteli znanstveno dokazati zimsko sečnjo, bi morali analizirati les dveh identičnih dreves, identičnih lastnosti, identičnega rastišča, pri čemer bi eno posekali pomladi in drugo pozimi. Tega seveda nihče od kupca ne pričakuje. Edina garancija bi bila osebna prisotnost v času podiranja lesa in spremljanje lesa od podiranja, do obdelave in vgradnje. Pri gradnji brunarice je tako ugled izvajalca ključnega pomena.

Pa obrnimo vprašanje v drugo smer. Kakšne bi bile posledice za Vaš objekt, v kolikor bi se šlo za les, ki ni bil posekan pozimi? Z zagotovostjo Vam lahko zatrdimo, da ne boste opazili nikakršnih posledic. Zakaj? Četudi bi se odločili za les spomladanske sečnje, je takšen les ravno tako potrebno posušiti na ustrezno raven vgradne vlažnosti, kot les zimske sečnje. Edina razlika med takšnim lesom in lesom zimske sečnje bi torej bila v povišani ravni beljakovin in sladkorjev v lesu. Zatorej je edina slabost takšnega lesa morebitna povečana „zanimivost“ za napade insektov in mikroorganizmov, ki se prehranjujejo z lesno substanco. Ali to pomeni, da bi takšna brunarica tako postala posladek za različne termite in lesne črve? Nikakor ne. Dandanes ne boste več našli brunarice, ki ne bi bila zaščitena s takšnim ali drugačnim zaščitnim sredstvom za les. In vsako zaščitno sredstvo za les bo enako kakovostno zaščitilo les zimske kot les pomladanske sečnje. Torej če ne prej, se v fazi impregnacije odporne lastnosti lesa zimske in pomladanske sečnje izenačijo.

Naj Vam izdamo še eno majhno skrivnost. Hvaljenje z „zimsko sečnjo“ je v bistvu zelo moder marketinški trik ponudnikov brunaric. Zakaj? Zato, ker tako ali drugače poteka sečnja gradbenega lesa pozimi. Pomladanska sečnja bi bila za katerokoli gradbeno podjetje stroškovno neučinkovita. Zimska sečnja prinaša s sabo namreč precej koristi za proizvajalca brunaric:

  • Pozimi je les lažje podirati (poškodbe na sosednjih krošnjah so manjše)
  • Pozimi je les lažje in ceneje spravljati (na zamrznjenih tleh poteka odvozu lesa iz gozda hitreje in poškodbe na rastiščih so neprimerno manjše)
  • Pozimi je les lažje in ceneje sušiti (počasnejše in enakomernejše sušenje in pa cenejše sušenje, saj les zimske sečnje vsebuje manj vlage)

Torej ponudnikom brunaric ni v ekonomskem interesu podirati v kateremkoli drugem poletnem času kot pozimi. V kolikor se odločate za objekt iz lepljenega lesa velja omeniti še eno prednost, in to je tehnologija lepljenja. Lepljen les je manj zanimiv za škodljivce kot naravna debla. Lepilo v lesu pač ni na jedilniku insektov in mikroorganizmov.

Poskusimo odgovoriti še na naslednja vprašanja, ki ste nam jih postavili.

Parna zapora in kamena volna pri gradnji brunarice

Parna zapora je sestavni del kakovostne gradnje. V nasprotju s splošnim prepričanjem, da lesene hiše morajo dihati, temu nikakor ni tako. Med zunanjim in notranjim zrakom je vsekakor potrebno postaviti nepredušno zaporo. Tako za brunarico, kot za katerokoli drugo gradnjo velja pravilo, da je tako zunaj, kot znotraj objekta, potrebno poskrbeti za ustrezno zračenje. V nobenem primeru se namreč ne sme zgoditi, da se na katerikoli strani parne zapore prične kondenzirati vlaga. Znotraj prostorov ta problem odstranimo z rednim zračenjem sob, kot ga poznate iz katerekoli zgradbe. Zunanja plast materiala, ki se dotika parne zapore, pa je tako ali tako v stiku z zunanjim zrakom, s čimer je problem plesni tudi na zunanjih stenah rešen. Kar se morda sliši komplicirano, je v bistvu povsem enostavno. Od zunaj do parne zapore mora prihajati do izmenjave zraka in od znotraj do parne zapore prav tako. To ni nobena skrivnost in že desetletja standard v vsaki gradnji. Pri tem velja omeniti, da lesena gradnja na vsak način s sabo prinaša prednosti v problematiki plesni:

  • Les je sposoben vpiti neprimerno več vlage kot drugi gradbeni materiali. Na lesenih stenah se kondenz pojavlja redkeje in tako je takšen prostor manj občutljiv na pojav plesni.
  • Les že sam po sebi vsebuje naravne insecticide in fungicide, ki ga že v obdobju rasti ščitijo pred propadanjem.

Če povzamemo: poskrbite za redno zračenje brunarice. Pravila, ki veljajo za zračenje kategakoli prostora, veljajo tudi za leseno gradnjo.

Dotaknimo se Vašega vprašanja glede merjenja relativne vlažnosti lesa. Vsak ponudnik brunaric ima napravo za merjenje relativne vlažnosti lesa. Izbranega ponudnika enostavno prosite, da skupaj Vami izmeri relativno vlažnost lesa. Pri tem je bolj kot površinska vlažnost pomembna globinska vlažnost lesa. Za ta namen prosite ponudnika, da izbere nekaj kosov lesa in jih prereže na polovico (2-3 kosi bodo dovolj). Na preseku sveže razrezanega lesa naj izmeri njegovo vlažnost. Odstopanja v smeri nekaj odstotkov zahtevane vlažnosti niso problematična. V kolikor so odstopanja v mejah normale, potem je vseeno, ali je les bil sušen v sušilnici ali pa zunaj.

Merilec vlažnosti lesa je prav priročna zadeva za vsak dom. Zato vsem obiskovalcem portala Brunarice.org, ki se odločijo za nakup objekta pri kateremkoli izmed ponudnikov predstavljenih na naši strani, podarimo profesionalen merilec vlažnosti lesa.  Z njim boste lahko kadarkoli izmerili relativno vlažnost notranjih sten prostorov in na tej osnovi tudi sprejemali odločitve ali dovolj redno zračite Vašo brunarico. Zato Vas pozivamo, da se v primeru podpisa pogodbe s katerimkoli ponudnikom predstavljenim na Brunarice.org enostavno oglasite po emailu s svojimi podatki, in poslali Vam bomo profesionalen merilec vlažnosti lesa, ki Vam bo zvesto služil v Vašem novem domu.

Kako ugotoviti, ali je bil les ustrezno impregniran z borovomi spojinami še preden je dosegel svojo ciljno vgradno sušnost?

V tem primeru si je najbolje ogledati prostore, v katerih poteka zaščita lesa. Nič ne bo narobe, v kolikor prosite ponudnika, da Vas pelje do podjetja, kjer je opravil zaščito lesa. Tam si lahko ogledate postopek impregnacije. Ponudnik naj Vam ravno tako pokaže embalažo zaščitnega sredstva, ki je bilo uporabljeno za impregnacijo. Ustrezno zaščiten les lahko prepozna le oko izkušenega strokovnjaka. Obstaja tudi način, kako sami testirati ali je bil les globinsko zaščiten ali ne. V ta namen izberete star kos obrušenega lesa (les katerega relativna vlažnost je pod 20%, katerega površina je gladko obrušena in še ni bil nikoli prebarvan oz. zaščiten) in ga površinsko temeljito premažete z istim zaščitnim sredstvom, kot je bilo uporabljeno pri zaščiti Vaše brunarice. Seveda mora tudi vrsta lesa ustrezati vrsti lesa izbranega pri gradnji Vaše brunarice. Po 24 urah sušenja tega kosa lesa, ga prerežete po polovici in si ogledate kako globoko v les je prodrlo izbrano zaščitno sredstvo. Posušen les ne bo vezal zaščitnega sredstva globlje kot 1-2 milimetra v substanco lesa. Les, ki še ni dosegel svoje vgradne sušnosti pred samo impregnacijo, bo zaščitno sredstvo vezal globlje. Tako lahko primerjate svež prerez lesa uporabljenega za Vašo brunarico s prerezom lesa, ki ste ga sami zaščitili s čopičem. Les Vaše brunarice mora izkazati globljo vezavo zaščitnega lesa kot les, ki ste ga sami zaščitili.

Kako zagotoviti enakomerno posedanje brunarice?

Enakomerno posedanje brunarice je odvisno od dveh ključnih dejavnikov. Prvi dejavnik je sušnost lesa oz. njegova relativna vlažnost. V kolikor je ves konstrukcijski les bil enakomerno posušen, potem je polovica problematike posedanja že rešena. Drugo polovico problematike posedanja se reši s tehničnimi prijemi. V ta namen se pri konstrukciji lesenih objektov uporabljajo drsna sidra. Drsna sidra niso nič drugega kot distančniki, ki vežejo leseno konstrukcijo v stabilno enoto v času posedanja objekta. V procesu posedanja konstrukcije vsakemu posameznemu elementu puščajo nekaj centimentrov prostora za krčenje in raztezanje.

Kako laik prepozna, ali je zgradba ustrezno pripravljena na posedanje?

Med stikom strešne konstrukcije in mansarde boste našli drsna sidra. Drsna sidra boste prav tako našli na obojih oken. Ta sidra ostanejo vgrajena dokler se zgradba ne posede in doseže svoje končne dimenzije. Nato se ta sidra odstranijo, opravijo se morebitne prilagoditve, konstrukcijski stiki pa se fiksno združijo. Najboljsi garant za enakomerno posedanje je spremljanje izvajalca pri njegovem delu.

Morda bo še najenostavneje, če ponudnika brunarice prosite, da Vam pokaže nekaj objektov, ki jih je že postavil, in ki so že vseljeni vsaj 12 mesecev. Lastnika takšnega objekta povabite na kavico in ga prosite za njegove izkušnje z brunarico izbranega ponudnika. Pozitivna izkušnja obstoječih lastnikov objektov izbranega ponudnika je vredna več, kot kakršnakoli kontrola.