Brunarica iz smreke

Kakšen je kakovosten smrekov les za brunarico

Drevo Smreka

Drevo Smreka Photo by Kaja A via Flickr

Kar je zidak pri zidanih hišah je les pri lesenih. Pri gradnji brunarice ali katerekoli druge lesene konstrukcije je les tisti osnovni gradbeni material. Za razliko od zidakov je les naravni proizvod in s tem tudi bolj ali manj nehomogene strukture, kar še posebej drži za smreko. V smrekovem lesu se rade pojavljajo grče, vraščene veje, vraščeno lubje, izrazito smolena mesta, razpoke in druge karakteristike, ki lahko vplivajo na lastnosti končne konstrukcije. Potemtakem lahko logično sklepamo, da je najboljša smreka za postavitev brunarice tista, ki se po lastnostih in izgledu najbolj približa homogeni struktur brez zgoraj nanizanih neželenih lastnosti.

Kakšna je perfektna smreka za mojo brunarico?

Laik bi na to vprašanje hitro odgovoril z naštevanjem na zunaj vidnih lastnosti še neposekanega debla. Smreka naj bo visoka, debela pri tem pa naj bo njena rast karseda brez vidnih ukrivljanj v rasti. To bo že držalo, vendar pa te lastnosti še zdaleč niso dovolj, da bi jih izurjeno oko tesarja ovrednotilo kot zadostne za idealno deblo. Izredno pomembno je tudi rastišče samega lesa. Višina na kateri je bilo deblo posekano, letni čas sečnje in starost debla. Bržkone najpomembnejša odlika kateregakoli debla, naj si bo to smreka, navadni macesen ali kanadska cedra, je njegova gostota.

Počasi rastoča debla iz višje ležečih rastišč so idealna izbira za brunarico

Hitrost rasti smrekovega debla in karakteristike rastišča takšnega drevesa so odločilne za doseganje zadovolijve gostote lesa. Letnice drevesa, ki raste počasi in na višje ležečih rastiščih so si bližje kot letnice drevesa iz komercialnih drevesnic, kjer se zemlji dodajajo sestavine za čimhitrejšo rast in čimvišjo frekvenco poseka. Vsak gozdar bo na osnovi letnic posekane smreke znal oceniti boljšo od slabše smreke za vašo brunarico.

Skladiščenje in sušenje lesa pred uporabo bistveno vpliva na njegovo kakovost

Naj nam narava podari še tako idealno smrekovo deblo, lahko njegove prednosti izniči napačno skladiščenje ali neprimerno sušenje. Pred odločitvijo za izbiro podjetja, ki vam bo zgradilo brunarico, se velja temeljito informirati o tehnologiji sušenja lesa. Ponduniki brunaric z lastnimi sušilnicami lesa so v tem primeru v prednosti pred ostalimi, ki les sušijo zunaj. Poznavanje postopkov sušenja lesa in fizikalno kemičnih procesov, ki se pri tem odvijajo je zelo pomembno pri gradnji z lesom. Visoko vrednost tega znanja potrjuje tudi dejstvo, da ima sušenje lesa pomembno vlogo v predmetniku oddelka za lesarstvo Univerze v Ljubljani. Kaj več o maksimalni vsebnosti vlage, tehnologijah sušenja in o posedanju lesenih brunaric pa v enem izmed naslednjih prispevkov.